מדיניות החזרת מוצרים

ביטול עסקה צרכנית מכר מרחוק

במקרה זה, מדובר בעסקה של תכשיטים הנעשית בעקבות פניה של העוסק לצרכן באמצעות פרסום אונליין באתר, בטלפון ובכל כלי תקשורת אחרת, מבלי שניתנה לצרכן אפשרות להתרשם ישירות מהמוצר (עסקה שלא על ידי הגעה לבית העסק.)
בעת ביצוע העסקה, העוסק חייב לספק לצרכן טופס גילוי נאות בו מציינים את הפרטים המהותיים בעסקה, כגון: פרטי העוסק, התכונות העיקריות של התכשיט, מחיר התכשיט שם היצרן, ארץ ייצור, מועד אספקה, מידע בדבר תנאי האחריות ופרטים בדבר זכות הביטול.

העוסק מחויב ליידע את הצרכן בכתב לגבי הדרכים למסירת הודעה על ביטול העסקה- פרטי ההתקשרות לגבי כל אחת מדרכי הביטול ואת הפרטים שהצרכן צריך לכלול בהודעת הביטול. המידע ייכתב בחוזה, בטופס גילוי או במסמך המפרט את עיקרי העסקה.

בנוסף, המידע יפורט על גבי החשבונית, הקבלה או הודעת התשלום בעסקה.

אם יש לעוסק אתר אינטרנט, המידע יפורט בדף הראשי של האתר. אם מדובר באתר שבאמצעותו ניתן גם לבצע את העסקה, המידע לגבי ביטול העסקה ייכתב בדף הראשי ליד הקישור המאפשר לבטל את העסקה.

תוצאות ביטול העסקה מוסדרות בסעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן ומכוחו קיימת חובה להשיב לצרכן את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

במידה ומדובר באזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש ניתן לבטל את העסקה במסגרת זמן של 4 חודשים מיום עשיית ההסכם/ מסירת התכשיט. העוסק רשאי לבקש תעודה המוכיחה זאת.

לגבי דמי ביטול והשבת התכשיט קיימת הבחנה בין ביטול עסקה בשל פגם, אי התאמה או אי אספקה במועד לבין ביטול עסקה מסיבה אחרת.

אם הצרכן ביטל את העסקה עקב פגם, אי התאמה, אי אספקה במועד או הפרה חוזית אחרת, הגם שהאריזה של המוצר כבר נפתחה, חייב העוסק להשיב לצרכן את כספו תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול ולקחת את המוצר מביתו של הצרכן מבלי לגבות דמי ביטול.

מקרה שהביטול נעשה על ידי הצרכן מכל סיבה אחרת, חייב הצרכן להחזיר את התכשיט לעוסק על חשבונו, והעוסק רשאי לדרוש דמי ביטול בסך 5% מגובה העסקה או 100 ₪ (הזול מבניהם).

*לתשומת ליבכם, שינוי מידה לאחר ההזמנה כרוך בתשלום!

ביטול העסקה יכול להיעשות דרך הטלפון, בדואר רשום, בפקס או באימייל.